Služby

Služby

Servis záruční
a pozáruční

Zjisti více

Výroba nového čerpadla/doručení
a instalace

Zjisti více

Školení obsluhy čerpadel

Zjisti více

Servis poskytujeme záruční a pozáruční:

 • Instalace nového čerpadla dle projektové dokumentace včetně zapojení (potrubní zapojení / elektrické zapojení)
 • Oprava čerpadel v záruce
 • Pozáruční oprava čerpadel
 • Oprava tlumiče rázů (pulzátorů)
 • Oprava / výměna pojistných ventilů
 • Kontrola / řešení špatného zapojení čerpadla u zákazníka
 • Poskytujeme opravu čerpadel od jiných výrobců

Výroba nového čerpadla / doručení k zákazníkovi a instalace:

 • Usazení čerpadla na rám (betonový základ, železný rám)
 • Elektrické dopojení dle projektové dokumentace
 • Potrubní dopojení dle projektové dokumentace včetně potřebných kontrol (RTG, tlakové zkoušky, těsnostní zkouška, nátěry)
 • Uvedení čerpadla do provozu / školení k provozu

Dále provádíme školení obsluhy čerpadel v rozsahu:

 • Princip a funkce čerpadla a převodovky
 • Princip a funkce kombinovaného ventilu, demontáž/montáž ventilu, výměna těsnění
 • Princip a funkce podtlakového ventilu
 • Princip a funkce Sacího/Výtlačného ventilu, demontáž/montáž ventilu, čistění ventilu
 • Kontrola provozních kapalin v převodovce a hydraulickém prostoru a doplnění kapalin
 • Kontrola těsnících prvků v hlavě a převodovce čerpadla
 • ontrola Sacího/Výtlačného ventilu (kontrola kuličky, sedla ventilu)
 • Kontrola a čištění filtrů
 • Vizuální kontrola okolí čerpadla
 • Identifikace vzniklých problémů a poruch
 • Závady, příznaky a jejich odstranění
 • Stanovení intervalů a rozsah kontrol
 • Typy a počet náhradních dílů držených na konsignačním skladě

Po školení vystaven certifikát na oprávněnou obsluhu čerpadel Hauke.